Beskæring af Egetræ

Beskæring af Egetræ

TRÆVURDERING - VURDERING AF EGETRÆ

Lange Lavt siddende sidegrene

Dette egetræ har flere lavt siddende grene, der har fået lov til at udvikle sig til kraftige og lange grene, der er i konkurrence med midterstammen om næring.

Grene som disse er ofte startet ud som vertikale grene, men som de bliver større og tungere, bliver de mere horisontale og kan forårsage voldsom stress på træet.

Træpleje og kronepleje af en middelaldrende eg

Før / efter beskæring af egetræ – aflastning af aggresiv sidegren

Træer i haven / skoven

I skoven støtter træerne hinanden, og lange grene i trækronen kan hvile på nabotræerne. Men når et træ står alene som her, så vil lange grene på sigt blive for tunge og flække af og gøre stor skade på træet selv og ikke mindst omgivelserne.

Derfor beskærer vi grenen og svækker dermed grenens vækst. Det er er også med til at tage noget vægt af grenen og samtidig forøge væksten på resten af træet.

TRÆPLEJE - BESKÆRING AF EGETRÆ

beskæring yderst i kronen

Det er vigtigt, at man ikke beskærer for kraftigt.

Det er fx ikke muligt at skære hele den nederste gren på egetræet af, uden at vi samtidig gør kæmpe skade på egetræet, og det begynder at gå i forfald.

Det er både nødvendigt og effektivt at beskære yderst i trækronen for at reducere stress forårsaget af tunge grene. Det kræver en professionel træplejemand/arborist, og det rette udstyr. Derudover kræver det en god træplejemand/arborist på jorden, der løbende kan guide manden i træet gennem opgaven.

BEskæring af egetræ - video fra opgaven

Døde grene og krydsende grene i egetræ

Beskæringer udført yderst i trækronen er mere effektive til at reducere stress forårsaget af tunge grene end beskæringer inde i kronen.

Der er mange grunde til dette, her er et par stykker:

  • blade og grene, der sidder længst ude, har en tungere effekt helt inde ved stammen, end grene der sidder halvvejs ude.
  •  ved at fjerne noget af bladmassen kan man svække væksten på grenen.
  • de yderste grene er ofte de nyeste, og har derfor størst andel af splintved i forhold til kerneved, hvilket gør dem mere modstandsdygtige overfor svampeangreb.[1]
  • de yderste grene er mindre, og beskæringer forårsager derfor mindre sår, hvilket er nemmere at overgro.

     

Døde grene og krydsende grene i egetræ

Grene som er blevet for lange og for kraftige, gør ofte træet uharmonisk at se på. Derfor var det et nydeligt resultat, vi endte med, som kunden var yderst tilfreds med.

En opgave som denne indeholder også ofte beskæring af døde grene og enkelte krydsende grene i kronen. Det kan være vigtigt at fjerne døde grene fra kronen, hvis disse er i en størrelse som kan udgøre en risiko for folk og bygninger under træet.

At fjerne døde grene og krydsende grene kan også gøre træet mere åbent og lade lyset skinne igennem.

 

Litteratur

[1] Gilman, Edward – An Illustrated Guide to Pruning p. 300-301

VIL DU I KONTAKT MED MIG?

Kender du nogen der vil kunne få glæde af min service, eller har du en platform hvor jeg kan fortælle om mit arbejde? Jeg ønsker at udvikle mig med faget og oplyse folk om hvad det vil sige at være en Træplejemand.

Har du idéer, spørgsmål eller tips?

Jeg vil meget gerne høre fra dig.
Tag kontakt: hopwood@protonmail.com

50 70 84 44

træpleje topkapning træfældning aarhus århus risskov højbjerg egå træplejer beskæring af træer træbeskæring
SEBASTIAN HOPWOOD

Posted by SHopwood