Ege Processions Larven

Ege Processions Larven

HVORDAN BEKÆMPES EGE PROCESSIONS LARVEN?

JEG HAR ARBEJDET MED BEKÆMPELSE AF DEt INVASIVE art og SKADEDYR, Ege processions larven.

Ege processions larven (også kaldt ege processions spinderen) er en invasiv art og et skadedyr fra Sydeuropa som er giftig og farlig at komme i nærheden af.

Ege processions larven lever i reder rundt omkring på ege træet, og dem har jeg bl.a. været med til at fjerne fra angrebne træer i parker i England.

Her har vi skulle lokalisere reder og derefter fjerne dem på sikkerhedsmæssig vis. Arbejdet er blevet udført mellem juli og august, der hvor larverne er begyndt at forpuppe sig i deres silkebefængte reder som sidder på stammer og på grene af egetræer.

Målet har været at minimere udbredelsen af skadedyret i London, ved at fjerne rederne inden pupperne klækkes og møllene flyver ud for at lægge nye æg.

Bekæmpelse af ege processions larven
Bekæmpelse af ege processions larven bør udføres af en specialist. Hårene på larven er yderst farlig at komme i kontakt med, og derfor bliver arbejdet udført i en beskyttelsesdragt.

Metode og forhåndsregler

Ege processions larven har i larve-fasen tusindvis af små hår som indeholder proteinet thaumetopoein. Kontakt med hårene kan forårsage hud irritation, øjen- og hals irritationer og i værste fald vejrtrækningsproblemer, som ifølge lektor på Institut for Geoscience på Københavns Universitet Hans Peter Ravn, i værste tilfælde kan have døden til følge (link)

Derfor skal man iføre sig en heldragt med hjelm, samt sørge for at alle huller bliver lukket med fx Gaffa tape før man kommer i kontakt med rederne eller larverne.

Når man er færdig med at fjerne reder fra et træ, skal engangsdragten og hjelmen sprittes af og dragt, klude og handsker skal anbringes i en lukket skraldespand så hårene fra ege processions larven ikke spreder sig på tøjet og i bilen.

Derudover skal der ofres et klatresæt med sele mm, der kun bruges til ege-processions-larve-bekæmpelse. Alt dette skal overholdes for ikke at få udslæt fra ege processions larvens hår.

Sebastian iklæder sig dragten
Engangs dragten bliver lukket helt med tape

Hvor sidder rederne?

Ege processions larvens reder kan sidde overalt på stammen og grenene, og det er i alle tilfælde nødvendigt at komme op i træet for at kunne være sikker på at have fået alle reder fjernet. Ofte sidder rederne således at de ikke kan nås med en lift. Derfor er professionel træ-klatring yderst nødvendig.

Selvom man har fået oplyst den visuelle kortlægning af antal reder i træet, så skal man ofte bruge en del tid på at lokalisere det pågældende antal reder i træet inden man begiver sig op for at fjerne dem (se billede nedenfor).

Man skal kigge efter hvide silkespor op ad grenene, det er typisk der hvor larverne har bevæget sig til og fra deres rede, og indikerer altså en rede. En kikkert kan anbefales.

Bekæmpelse af ege processions larven
Bekæmpelse af ege processions larven

BIOLOGI - EGE PROCESSIONS LARVEN

GENNEMGÅR FULDSTÆNDIG FORVANDLING

Ege processions larven gennemgår hvad der kaldes en fuldstændig forvandling. Hvilket vil sige at larven udklækkes af ægget og forvandler sig senere til en møl i en puppe.

Mellem juli og september lægger hunnen mellem 100 og 200 æg på kviste og små grene i trækronen.

Larverne kan ses mellem april og juni.

ege processions spinder bekæmpelse

I de første stadier af larvefasen er larven under 1cm lang, derefter vokser larven sig større og ses eventuelt i masser bevæge sig op ad stammen og langs grene i det karakteristiske processions-optog.

Voksne møl har et vingefang på 30-32mm. De er grå og med hvide markeringer, hvilket kamuflerer dem når de sidder på egetræets bark.

ANALYSE - LONDON

ANALYSE AF UDBREDELSEN I ENGLAND, LONDON

Ege processions larven er indført til England (London) i 2005, sandsynligvis som æg på egetræsimport fra kontinental Europa.

Spinderen kommer fra syd-Europa hvor dets naturlige fjender og miljømæssige faktorer minimerer dets effekt. I Nordeuropa har den ikke nogen naturlige fjender endnu og betegnes derfor som en invasiv art, samt udgør en stor trussel for egetræer.

Ege processions larven er kun kendt for at være til stede i London og i nogle få nabo-byer. Her har man indgået et vidtstrakt program for at minimere populationen af ege processions larver og spredningen.

Forestry Commission England vurderer at de ikke kan udrydde ege processions larven i Vest og Syd-Vest London området, men de gør hvad de kan for at minimere udbredelsen.

Reder kan være overalt i træet, og der er ofte flere end man tror

Hvilke træer sidder ege processions larven på?

Ege processions larven lever mest på quercus robur (stilk-eg), quercus petraea (vinter-eg) og quercus cerris (tyrkisk eg). Larverne spiser bladende og kan i større antal udgøre en fare for egetræers sundhed. Store områder i Europa er blevet strippet for bladmasse når ege processions larvens populationen er forøget. Ege processions larver vil angribe andre ege-arter, og også andre løvtræer hvis eg ikke er tilgængelig

Ege processions larven vil ligeledes kastanjeminérmøllen blot svække ege træerne og gøre dem mere modtagelige overfor andre sygdomme og skadevoldere.

Det ser ikke ud til at afløvning er et stort problem endnu.

Given the infestation levels observed in places, the impact of defoliation appears to remain limited. “ (forestry.gov.uk/OPM2017)

 

Data om ege processions larven i Hamstead Heath samt udtalelser fra ledelsesofficer David Humphries tyder på at udryddelsen af larverne er nær umulig og at den varme sommer 2018 har været med til at få antallet af reder til at stige med 1000%

I 2017 var der blevet registreret 186 reder på 86 træer.

I 2018 var der registreret 1897 reder på 680 træer.

Arbejdet med at fjerne reder, hvilket jeg var en del af, opnåede at få fjernet 1427 reder fra 398 træer.

 

BEKÆMPELSESINDSATS - EGE PROCESSIONS LARVEN

FEROMON FÆLDER OG PESTICID BESPRØJTNING

Udover den manuelle bekæmpelse ved fjernelse af reder, har der i London også været behov for at sætte fælder op samt sprøjte træerne.

Forestry Comission England beretter at 18% af budgettet gik til bio-pesticid besprøjtning og feromonfælder. Insekticiderne spredes på de angrebne områder for at dræbe larverne når de klækkes fra æggene om foråret. Fælderne opsættes primært for at kortlægge udbredelsen af ege processions larven ved at fange han-møl i sen-sommeren.

Feromon fælderne sættes op i yderområder og kan via et pully-system sænkes og hejses til inspektion (se billede nedenfor). Se flere billeder fra arbtalk.co.uk.

arbtalk bekæmpelse af ege processions spinder
Feromon fælder bliver sat op for at registrere udbredelsen
arbtalk bekæmpelse af ege processions spinder
David Humphries sætter feromon fælde op

KONKLUSION

risikovurdering og fremtidsudsigt

Risiko

Reder og larver må ikke røres eller nærmes. Mennesker og dyr bør ikke berøre reder eller larver. Man bør ikke forsøge at fjerne rederne selv.
Hvis man får hud og øje irritationer efter kontakt med ege processions larven, så skal der tilses en læge.

Giftlinjen: Processionsspinder

Man bør også kontakte en dyrlæge hvis der er mistanke om at ens kæledyr eller husdyr er kommet i kontakt med ege processions larven.

Arborister der arbejder med ege processions larven skal sørge for at være helt tildækket så alle indveje til huden er lukket til.

Alt udstyr skal tørres af med klude inden man afklæder sig og alt udstyr der har været i kontakt eller været tæt på rederne når man har fjernet dem skal holdes separat.

Når der klatres, skal der altid være en jordmand til stede. Han/hun skal kunne rede klatreren og derfor skal der være et ekstra sæt klatregrej. De skal have de respektive kurser og have sikkerhedstøj på.

Døde grene og krydsende grene i egetræ

I England var der blevet registreret en avlende population af ege processions larven nær Pangbourne, West Berkshire i 2010, men efter en udryddelsesindsats er der ikke set reder eller larver i området siden 2012.

Man vurderer at hvis ege processions larven ikke bliver kontrolleret, så kan de overleve og avle i det meste af England og Wales (forestry.gov.uk)

I mit personlige arbejde med fjernelse af EPS reder har der ofte vist sig at være flere reder i træet end det træofficeren havde registreret fra jorden.

Der er meget grund til at formode at antallet af registrerede reder blot udgør en brøkdel af det egentlige antal reder til stede i parken og i træerne.

Ved næsten hvert eneste træ som vi arbejdede på, fandt vi flere reder end hvad træofficererne havde registreret. David Humphries skriver yderligere, at:

 

“we’re still finding them almost every time we work on or look in to oak trees.”

 

Det ser ikke ud til at ege processions larven kan udryddes i London eller at regeringen har forhåbninger om dette. Derfor fortsætter arbejdet med bekæmpelse af spinderen og man kan håbe på at en hjemmehørende fugl på et tidspunkt vil få øjnene op for larven som potentiel føde.

Arborister der arbejder i de angrebne områder er dem som er mest udsat. Og man vil kunne forestille sig at egetræer i fremtiden skulle inspiceres for ege processions larver inden der kan udføres beskæringsopgaver eller lignende på dem.

I Danmark findes Fyrre-processions larven normalt ynglende i området omkring Dueodde på Bornholm. Det kan godt tænkes at ege processions larven kan bredde sig til Danmark hvis vi med årene får et varmere klima. (se link)

Litteratur

FØLG MED ELLER LÆS MERE

Overvejer du, om vi er de rette til at arbejde med dine træer?

Den bedste måde at finde ud af det på, er at lære os at kende.

Vi går meget op i at have et godt forhold til vores kunder, og ønsker at levere den bedste service. For at kunne give dig træpleje i højeste kvalitet, sørger jeg hele tiden for at opdatere mig på den seneste viden fra træverdenen, og spare med kollegaer.

Følg med eller se eksempler

50 70 84 44

træpleje topkapning træfældning aarhus århus risskov højbjerg egå træplejer beskæring af træer træbeskæring
SEBASTIAN HOPWOOD

Posted by SHopwood