Eksempler

Siden her opdateres løbende med eksempler på arbejdsopgaver.
Træplejemand v/Sebastian Hopwood udfører alle slags træopgaver, men specialiserer sig i de mest vanskelige opgaver, hvor træet står op af et hus eller hænger ind over bygninger.

Topkapning

Topkapning

TOPKAPNING

Hvis et træ er blevet for højt, og skygger på terassen, er en topkapning ofte det første en træ-ejer tænker på. Topkapning betyder at man tager toppen af et træ, men hvis træet er stort, så er dette et meget voldsomt indgreb. Derfor er det vigtigt at man får en arborist til at vurdere risikoen, ved at have et topkappet træ stående i haven.

Topkapning af træer efterlader ofte et stort sår, og er en service som forkorter livet på træet meget. Vi udfører topkapning i Aarhus, men forsøger ofte at tilbyde en anden løsning. Hvis man syntes at ens træ er blevet for stort, og fylder for meget i haven, kan det være en løsning af beskære træets nederste grene, og blot en smule i toppen.

Se eksempler på topkapning af træer herunder:
Brug ‘slide’ funktionen til at se før/efter billeder

 Topkapning af træer gør at man får et mindre træ, men kun i en periode. Ved topkapning af træer fjernes en hel del af bladmassen, og træet bruger så dets energi på at lave nye skud, dér hvor træet er blevet topkappet. Nogle gange kan skuddene allerede efter 1-2 år, være nået op i samme højde som træet var før topkapningen.

Herunder ses et billede af et kirsebærtræ 3-4 år efter en topkapning

Kirsebærtræ 3 - 4 år efter topkapning

topkapning af træ topkapning aarhus topkapning af træer
topkapning af træ topkapning aarhus topkapning af træer
Topkapning Kirsebær Beskæring AarhusTopkapning Kirsebær Beskæring Aarhus Træbeskæring af kirsebær

Dér hvor træet herover er blevet topkappet, er der nu nye skud. Skuddene sidder dog ikke ligeså godt, og ved andre træer, er det vigtigt at disse nye skud, ikke bliver for store, da de i såfald kan flække af.
Der hvor kirsebærtræer er blevet topkappet, er der nu store sår, hvorfra træet kan angribes af svampe og sygdomme.

Herunder ses tydeligere hvordan en topkapning får træet til at skyde nye skud. De nye skud er ofte meget lodrette, og kan komme allerede efter 2 år.
En kronereducering eller en tidlig beskæring (inden træet er blevet for stort) er altid foretrukket. Læs om beskæring her.

topkapning aarhus århus topkap topkapper pris

Mulige konsekvenser ved en topkapning

Topkapning af træer kan også resultere i at træerne dør helt. Som ved skolen herunder.
Det kan dog være en løsning, hvis alternativet er at fælde træet. Døde stående træer er godt for biodiversitet, og noget der længe har manglet i den danske natur. Stående døde træer er bosted for mange fugle, insekter og biller. På den måde kan en topkapning være et godt alternativ til at fælde et træ helt.

topkap topkapning af træer topkapning aarhus topkapning pris
topkap topkapning af kirsebærtræ topkapper østjylland topkap pris århus aarhus

Topkapning bliver til knudebeskæring?

Hvis man beskærere træer inden de er blevet for gamle, kan man starte en knudebeskæring. Ligesom alléerne til diverse herregårde og slotte, kan man holde et træ, som et knudebeskåret træ.
Her topkapper man også, dog er det bedst at starte en knudebeskæring hvis træet ikke er blevet for stort, idet man så må blive nødt til at lave et stort sår.

Man sørger så for at beskære de nye skud, som kommer af en topkapning (læs herover), og holder på den måde træet i en vis form.
Dette kaldes også for stynede træer

stynede træer knudebeskæring aarhus århus mindeparken havemand pris topkapning

FØLG MED ELLER LÆS MERE

Overvejer du, om vi er de rette til at arbejde med dine træer?

Den bedste måde at finde ud af det på, er at lære os at kende.

Vi går meget op i at have et godt forhold til vores kunder, og ønsker at levere den bedste service. For at kunne give dig træpleje i højeste kvalitet, sørger jeg hele tiden for at opdatere mig på den seneste viden fra træverdenen, og spare med kollegaer.

Følg med eller se eksempler

50 70 84 44

træpleje topkapning træfældning aarhus århus risskov højbjerg egå træplejer beskæring af træer træbeskæring
SEBASTIAN HOPWOOD
Posted by SHopwood in Eksempler

Beskæring af æbletræ

BESKÆRING AF ÆBLETRÆ

TRÆPLEJE - METODE

BESKÆRING AF ÆBLETRÆ

Haven her havde et æbletræ der havde sat skud i alle retninger. Det var derfor oplagt at bestille en beskæring af æbletræ inden de opadgående grene blev alt for store.
Beskæring af æbletræ er vigtigt at udføre inden de uønskede grene bliver for store, da de ellers vil udgøre store sår for æbletræet, hvis man venter for længe.

Beskæring af æbletræ aarhus Beskæring af æbletræ Silkeborg Viby Risskov Egå Hjortshøj Randers HorsensBeskæring af æbletræ aarhus århus risskov viby egå hasle åbyhøj odder

En god opgave med et yderst tilfredsstillende før/efter billede.

 

Jeg sætter en stor nydelse i at skabe et pænt træ og mener oprigtigt at det er vigtigt at træet ser flot ud, for at dets ejer i fremtiden fortsat ønsker at beholde det.

beskæring af æbletræ Aarhus Århusbeskæring af æbletræ Aarhus Århus
æbletræ beskæring frugttræer aarhus århus

TRÆPLEJE - ÆSTETISK BESKÆRING AF ÆBLETRÆ

ÆSTETISK BESKÆRING

Jeg vil karakterisere den her opgave som til dels en “æstetisk beskærings” opgave. Et begreb som jeg ikke har set andre træplejere bruge, men som er en af de træ slags beskærings-opgaver jeg arbejder ud fra.
En æstetisk beskærings opgaver handler om at skabe værdi i haven og fremhæve træets karakter.
Ved solitær-træer (træer der står for sig selv) kan man fremhæve dets solitære position ved at opstamme dem og fjerne vanris og rodskud fra stammen. Grene der hænger nedad kan reduceres eller skæres af for at få stammen til at stå frem.

Ofte er det nødvendigt at beskære for æstetikkens skyld for at træet bliver lagt mærke til igen. Træer bevæger ikke så ofte og gror så langsomt, at man som ejer, helt kan glemme at det står i haven. Så gror det og gror uden at man opdager det, og tilsidst er det for stort til at man kan gøre andet end at fælde det. 

Derfor er det vigtigt at træet ser godt ud 😉

beskæring af et frugttræ
beskæring af æbletræ

Træet kan blive helt forstoppet i kronen med døde grene og undervækst, at man ikke længere kan se solnedgangens røde farver lyse gennem trækronen ved aftenstid 🙂

Jeg har passion for at forøge træers værdi og få folk til at lægge mærke til træerne og værdsætte dem. Og ved opgaver der indebærer det, tager jeg mig altid god tid og forlader ikke stedet før jeg eller kunden er tilfreds. 

beskæring af træer

Tak for at have læst med her. Jeg håber jeg underholder dig med min blog om min virksomhed og min passion for træer.

VIL DU I KONTAKT MED OS?

Overvejer du, om vi er de rette til at arbejde med dine træer?

Lad os komme ud og give et uforpligtende tilbude!

Vi går meget op i at have et godt forhold til vores kunder, og ønsker at levere den bedste service. For at kunne give dig træpleje i højeste kvalitet, sørger vi hele tiden for at opdatere mig på den seneste viden fra træverdenen, og spare med kollegaer.

Vi vil meget gerne høre fra dig.
Tag kontakt: info@traeplejemand.dk

50 70 84 44

træpleje topkapning træfældning aarhus århus risskov højbjerg egå træplejer beskæring af træer træbeskæring
SEBASTIAN HOPWOOD
Posted by SHopwood in Eksempler

Ege Processions Larven

Ege Processions Larven

HVORDAN BEKÆMPES EGE PROCESSIONS LARVEN?

JEG HAR ARBEJDET MED BEKÆMPELSE AF DEt INVASIVE art og SKADEDYR, Ege processions larven.

Ege processions larven (også kaldt ege processions spinderen) er en invasiv art og et skadedyr fra Sydeuropa som er giftig og farlig at komme i nærheden af.

Ege processions larven lever i reder rundt omkring på ege træet, og dem har jeg bl.a. været med til at fjerne fra angrebne træer i parker i England.

Her har vi skulle lokalisere reder og derefter fjerne dem på sikkerhedsmæssig vis. Arbejdet er blevet udført mellem juli og august, der hvor larverne er begyndt at forpuppe sig i deres silkebefængte reder som sidder på stammer og på grene af egetræer.

Målet har været at minimere udbredelsen af skadedyret i London, ved at fjerne rederne inden pupperne klækkes og møllene flyver ud for at lægge nye æg.

Bekæmpelse af ege processions larven
Bekæmpelse af ege processions larven bør udføres af en specialist. Hårene på larven er yderst farlig at komme i kontakt med, og derfor bliver arbejdet udført i en beskyttelsesdragt.

Metode og forhåndsregler

Ege processions larven har i larve-fasen tusindvis af små hår som indeholder proteinet thaumetopoein. Kontakt med hårene kan forårsage hud irritation, øjen- og hals irritationer og i værste fald vejrtrækningsproblemer, som ifølge lektor på Institut for Geoscience på Københavns Universitet Hans Peter Ravn, i værste tilfælde kan have døden til følge (link)

Derfor skal man iføre sig en heldragt med hjelm, samt sørge for at alle huller bliver lukket med fx Gaffa tape før man kommer i kontakt med rederne eller larverne.

Når man er færdig med at fjerne reder fra et træ, skal engangsdragten og hjelmen sprittes af og dragt, klude og handsker skal anbringes i en lukket skraldespand så hårene fra ege processions larven ikke spreder sig på tøjet og i bilen.

Derudover skal der ofres et klatresæt med sele mm, der kun bruges til ege-processions-larve-bekæmpelse. Alt dette skal overholdes for ikke at få udslæt fra ege processions larvens hår.

Sebastian iklæder sig dragten
Engangs dragten bliver lukket helt med tape

Hvor sidder rederne?

Ege processions larvens reder kan sidde overalt på stammen og grenene, og det er i alle tilfælde nødvendigt at komme op i træet for at kunne være sikker på at have fået alle reder fjernet. Ofte sidder rederne således at de ikke kan nås med en lift. Derfor er professionel træ-klatring yderst nødvendig.

Selvom man har fået oplyst den visuelle kortlægning af antal reder i træet, så skal man ofte bruge en del tid på at lokalisere det pågældende antal reder i træet inden man begiver sig op for at fjerne dem (se billede nedenfor).

Man skal kigge efter hvide silkespor op ad grenene, det er typisk der hvor larverne har bevæget sig til og fra deres rede, og indikerer altså en rede. En kikkert kan anbefales.

Bekæmpelse af ege processions larven
Bekæmpelse af ege processions larven

BIOLOGI - EGE PROCESSIONS LARVEN

GENNEMGÅR FULDSTÆNDIG FORVANDLING

Ege processions larven gennemgår hvad der kaldes en fuldstændig forvandling. Hvilket vil sige at larven udklækkes af ægget og forvandler sig senere til en møl i en puppe.

Mellem juli og september lægger hunnen mellem 100 og 200 æg på kviste og små grene i trækronen.

Larverne kan ses mellem april og juni.

ege processions spinder bekæmpelse

I de første stadier af larvefasen er larven under 1cm lang, derefter vokser larven sig større og ses eventuelt i masser bevæge sig op ad stammen og langs grene i det karakteristiske processions-optog.

Voksne møl har et vingefang på 30-32mm. De er grå og med hvide markeringer, hvilket kamuflerer dem når de sidder på egetræets bark.

ANALYSE - LONDON

ANALYSE AF UDBREDELSEN I ENGLAND, LONDON

Ege processions larven er indført til England (London) i 2005, sandsynligvis som æg på egetræsimport fra kontinental Europa.

Spinderen kommer fra syd-Europa hvor dets naturlige fjender og miljømæssige faktorer minimerer dets effekt. I Nordeuropa har den ikke nogen naturlige fjender endnu og betegnes derfor som en invasiv art, samt udgør en stor trussel for egetræer.

Ege processions larven er kun kendt for at være til stede i London og i nogle få nabo-byer. Her har man indgået et vidtstrakt program for at minimere populationen af ege processions larver og spredningen.

Forestry Commission England vurderer at de ikke kan udrydde ege processions larven i Vest og Syd-Vest London området, men de gør hvad de kan for at minimere udbredelsen.

Reder kan være overalt i træet, og der er ofte flere end man tror

Hvilke træer sidder ege processions larven på?

Ege processions larven lever mest på quercus robur (stilk-eg), quercus petraea (vinter-eg) og quercus cerris (tyrkisk eg). Larverne spiser bladende og kan i større antal udgøre en fare for egetræers sundhed. Store områder i Europa er blevet strippet for bladmasse når ege processions larvens populationen er forøget. Ege processions larver vil angribe andre ege-arter, og også andre løvtræer hvis eg ikke er tilgængelig

Ege processions larven vil ligeledes kastanjeminérmøllen blot svække ege træerne og gøre dem mere modtagelige overfor andre sygdomme og skadevoldere.

Det ser ikke ud til at afløvning er et stort problem endnu.

Given the infestation levels observed in places, the impact of defoliation appears to remain limited. “ (forestry.gov.uk/OPM2017)

 

Data om ege processions larven i Hamstead Heath samt udtalelser fra ledelsesofficer David Humphries tyder på at udryddelsen af larverne er nær umulig og at den varme sommer 2018 har været med til at få antallet af reder til at stige med 1000%

I 2017 var der blevet registreret 186 reder på 86 træer.

I 2018 var der registreret 1897 reder på 680 træer.

Arbejdet med at fjerne reder, hvilket jeg var en del af, opnåede at få fjernet 1427 reder fra 398 træer.

 

BEKÆMPELSESINDSATS - EGE PROCESSIONS LARVEN

FEROMON FÆLDER OG PESTICID BESPRØJTNING

Udover den manuelle bekæmpelse ved fjernelse af reder, har der i London også været behov for at sætte fælder op samt sprøjte træerne.

Forestry Comission England beretter at 18% af budgettet gik til bio-pesticid besprøjtning og feromonfælder. Insekticiderne spredes på de angrebne områder for at dræbe larverne når de klækkes fra æggene om foråret. Fælderne opsættes primært for at kortlægge udbredelsen af ege processions larven ved at fange han-møl i sen-sommeren.

Feromon fælderne sættes op i yderområder og kan via et pully-system sænkes og hejses til inspektion (se billede nedenfor). Se flere billeder fra arbtalk.co.uk.

arbtalk bekæmpelse af ege processions spinder
Feromon fælder bliver sat op for at registrere udbredelsen
arbtalk bekæmpelse af ege processions spinder
David Humphries sætter feromon fælde op

KONKLUSION

risikovurdering og fremtidsudsigt

Risiko

Reder og larver må ikke røres eller nærmes. Mennesker og dyr bør ikke berøre reder eller larver. Man bør ikke forsøge at fjerne rederne selv.
Hvis man får hud og øje irritationer efter kontakt med ege processions larven, så skal der tilses en læge.

Giftlinjen: Processionsspinder

Man bør også kontakte en dyrlæge hvis der er mistanke om at ens kæledyr eller husdyr er kommet i kontakt med ege processions larven.

Arborister der arbejder med ege processions larven skal sørge for at være helt tildækket så alle indveje til huden er lukket til.

Alt udstyr skal tørres af med klude inden man afklæder sig og alt udstyr der har været i kontakt eller været tæt på rederne når man har fjernet dem skal holdes separat.

Når der klatres, skal der altid være en jordmand til stede. Han/hun skal kunne rede klatreren og derfor skal der være et ekstra sæt klatregrej. De skal have de respektive kurser og have sikkerhedstøj på.

Døde grene og krydsende grene i egetræ

I England var der blevet registreret en avlende population af ege processions larven nær Pangbourne, West Berkshire i 2010, men efter en udryddelsesindsats er der ikke set reder eller larver i området siden 2012.

Man vurderer at hvis ege processions larven ikke bliver kontrolleret, så kan de overleve og avle i det meste af England og Wales (forestry.gov.uk)

I mit personlige arbejde med fjernelse af EPS reder har der ofte vist sig at være flere reder i træet end det træofficeren havde registreret fra jorden.

Der er meget grund til at formode at antallet af registrerede reder blot udgør en brøkdel af det egentlige antal reder til stede i parken og i træerne.

Ved næsten hvert eneste træ som vi arbejdede på, fandt vi flere reder end hvad træofficererne havde registreret. David Humphries skriver yderligere, at:

 

“we’re still finding them almost every time we work on or look in to oak trees.”

 

Det ser ikke ud til at ege processions larven kan udryddes i London eller at regeringen har forhåbninger om dette. Derfor fortsætter arbejdet med bekæmpelse af spinderen og man kan håbe på at en hjemmehørende fugl på et tidspunkt vil få øjnene op for larven som potentiel føde.

Arborister der arbejder i de angrebne områder er dem som er mest udsat. Og man vil kunne forestille sig at egetræer i fremtiden skulle inspiceres for ege processions larver inden der kan udføres beskæringsopgaver eller lignende på dem.

I Danmark findes Fyrre-processions larven normalt ynglende i området omkring Dueodde på Bornholm. Det kan godt tænkes at ege processions larven kan bredde sig til Danmark hvis vi med årene får et varmere klima. (se link)

Litteratur

FØLG MED ELLER LÆS MERE

Overvejer du, om vi er de rette til at arbejde med dine træer?

Den bedste måde at finde ud af det på, er at lære os at kende.

Vi går meget op i at have et godt forhold til vores kunder, og ønsker at levere den bedste service. For at kunne give dig træpleje i højeste kvalitet, sørger jeg hele tiden for at opdatere mig på den seneste viden fra træverdenen, og spare med kollegaer.

Følg med eller se eksempler

50 70 84 44

træpleje topkapning træfældning aarhus århus risskov højbjerg egå træplejer beskæring af træer træbeskæring
SEBASTIAN HOPWOOD
Posted by SHopwood in Eksempler, Specielle Opgaver

Beskæring af Egetræ

Send et billede af dit træ

Beskæring af Egetræ

TRÆBESKÆRING - BESKÆRING AF EGETRÆ- AARHUS OMEGN

Lange lavtsiddende grene

Egetræet her har lange lavtsiddende grene, der har fået lov til at brede sig ud til alle sider, og det gør at egetræet fylder ekstra meget i haven.

Se før / efter billede af beskæring af egetræ her:

Beskæring af egetræ Hinnerup Aarhus Århus Beskæring af Træer egetræRisskov Egå Aarhus Århus Træpleje

Før pilen fra side til side på billedet

Beskæring af Egetræ Hvornår og Hvorfor?

Ved at foretage beskæring af egetræ i god tid, kan man undgå at egetræets uhensigtmæssige grene udvikler sig til at blive store og dermed udgøre problemer i fremtiden. Lavsiddende grene vil med tiden være i vejen for udsigt, indkørsel, drivhuse, tag osv. Beskæring af egetræer foretages bedst mellem juli og september, dog vil jeg personlig vurdere at man godt kan beskære enkelte grene, samt tynde ud i kronen uden problemer året rundt. Så længe man ikke tager en stor procentdel af egetræets bladmasse af, og ikke foretager for store beskæringer.

TRÆPLEJE - BESKÆRING AF EGETRÆ

beskæring yderst i kronen

Det er vigtigt, at man ikke beskærer for kraftigt.

Hvis en gren er blevet for stor (som på billedet herunder) er det fx ikke muligt at skære hele grenen på egetræet af. Hvis man gør det, så risikerer man at gøre kæmpe skade på egetræet, og det begynder at gå i forfald.

Det er både nødvendigt og effektivt udføre beskæring af egetræ yderst i trækronen for at reducere stress forårsaget af tunge grene. Det kræver en professionel arborist, og det rette udstyr. Derudover kræver det en god arborist på jorden, der løbende kan vejlede manden i træet om beskæring af egetræ.

Træpleje og kronepleje af en middelaldrende eg

Før / efter beskæring af egetræ – aflastning af aggresiv sidegren

Dette egetræ har flere lavt siddende grene, der har fået lov til at udvikle sig til kraftige og lange grene, der er i konkurrence med midterstammen om næring.

Grene som disse er ofte startet ud som vertikale grene, men som de bliver større og tungere, bliver de mere horisontale og kan forårsage voldsom stress på træet.

BEskæring af egetræ - video fra opgaven

FÅ et Tilbud på beskæring

Skal jeg kontakte dig?

Træer i haven / skoven

I skoven støtter træerne hinanden, og lange grene i trækronen kan hvile på nabotræerne. Men når et træ står alene som her, så vil lange grene på sigt blive for tunge og flække af og gøre stor skade på træet selv og ikke mindst omgivelserne.

Derfor beskærer vi grenen og svækker dermed grenens vækst. Det er er også med til at tage noget vægt af grenen og samtidig forøge væksten på resten af træet.

Døde grene og krydsende grene i egetræ

Beskæringer udført yderst i trækronen er mere effektive til at reducere stress forårsaget af tunge grene end beskæringer inde i kronen.

Der er mange grunde til dette, her er et par stykker:

  • blade og grene, der sidder længst ude, har en tungere effekt helt inde ved stammen, end grene der sidder halvvejs ude.
  •  ved at fjerne noget af bladmassen kan man svække væksten på grenen.
  • de yderste grene er ofte de nyeste, og har derfor størst andel af splintved i forhold til kerneved, hvilket gør dem mere modstandsdygtige overfor svampeangreb.[1]
  • de yderste grene er mindre, og beskæringer forårsager derfor mindre sår, hvilket er nemmere at overgro.

     

Døde grene og krydsende grene i egetræ

Grene som er blevet for lange og for kraftige, gør ofte træet uharmonisk at se på. Derfor var det et nydeligt resultat, vi endte med, som kunden var yderst tilfreds med.

En opgave som denne indeholder også ofte beskæring af døde grene og enkelte krydsende grene i kronen. Det kan være vigtigt at fjerne døde grene fra kronen, hvis disse er i en størrelse som kan udgøre en risiko for folk og bygninger under træet.

At fjerne døde grene og krydsende grene kan også gøre træet mere åbent og lade lyset skinne igennem.

 

Litteratur

[1] Gilman, Edward – An Illustrated Guide to Pruning p. 300-301

FÅ et Tilbud på beskæring

Skal jeg kontakte dig?

VIL DU I KONTAKT MED OS?

Overvejer du, om vi er de rette til at arbejde med dine træer?

Den bedste måde at finde ud af det på, er at lære os at kende.

Vi går meget op i at have et godt forhold til vores kunder, og ønsker at levere den bedste service. For at kunne give dig træpleje i højeste kvalitet, sørger jeg hele tiden for at opdatere mig på den seneste viden fra træverdenen, og spare med kollegaer.

Følg med eller se eksempler

Tag kontakt: info@traeplejemand.dk

50 70 84 44

træpleje topkapning træfældning aarhus århus risskov højbjerg egå træplejer beskæring af træer træbeskæring
SEBASTIAN HOPWOOD
Posted by SHopwood in Eksempler